Úvod

Oblast Bechyňska je bezprostředně spjata s několikasetletou tradicí ve výrobě užitkové, technické i umělecké keramiky. Dostatek výchozí suroviny zde umožnil rozvíjet toto řemeslo od středověku. I když jsou první historické zprávy, dokládající produkci keramiky v Bechyni, zachovány až od 16. století, lze předpokládat, že zde výrobní tradice sahají ještě dále do minulosti. Dle písemných pramenů z 16. století pracovalo v Bechyni 10 hrnčířů a 6 kamnářů, kteří žili a vyráběli své zboží v Zářečí. K roku 1580 jsou dochovány zprávy o technické keramice, která byla vyráběna v bechyňské cihelně Petra Voka jako tzv. "holandské" pánve. Již v roce 1875 vznikla z původní paarovské hrnčírny továrna na výrobu kamen a stavební keramiky, jež vyráběla i známou střešní krytinu - tzv. "bechyňské háky". 1.srpna 1883 byla zde založena Státní odborná škola keramická. Na tuto dlouholetou tradici navazuje i firma KERAMIKA BARTÁK. Je jednou z mála, která zhotovuje své výrobky výhradně ručně točením na kruhu a podle vlastních výtvarných návrhů.